Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter tolloven.

DatoFOR-1997-06-19-613
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 1437
Ikrafttredelse19.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-65 jf LOV-1966-06-10-5-§40, LOV-1966-06-10-5-§41, LOV-1966-06-10-5-§42, LOV-1966-06-10-5-§43, LOV-1966-06-10-5-§44, LOV-1966-06-10-5-§68
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter tolloven

Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1997 nr. 65 om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering m.v., forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll m.v.). Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 19. juni 1997 nr. 65 om endringer i lov av 10. juni 1966 nr. 5 om toll (tolloven) (bruk av elektronisk datautveksling ved tolldeklarering m.v., forenklet forelegg ved tollovertredelser, domstolsbehandling av saker om antidumping- og utjevningstoll m.v.) kapittel II om ikrafttredelse og overgangsregler delegeres til Finans- og tolldepartementet.

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i endringsloven delegeres til Finans- og tolldepartementet: § 40 annet, fjerde og femte ledd, § 41, § 42, § 43 tredje ledd, § 44, § 68 første og fjerde ledd.