Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om avgift på arv og visse gaver.

DatoFOR-1997-06-23-629
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 1519
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-06-19-14-§4, LOV-1964-06-19-14-§24, LOV-1964-06-19-14-§25, LOV-1964-06-19-14-§28, LOV-1964-06-19-14-§35, LOV-1964-06-19-14-§38, LOV-1964-06-19-14-§44, LOV-1964-06-19-14-§45
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter aal.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 23. juni 1997 med hjemmel i lov av 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver. 

Finansdepartementet delegerer med virkning fra 1. juli 1997 sin myndighet etter lov om avgift på arv og visse gaver av 19. juni 1964 nr. 14 til Skattedirektoratet:

-§ 4 femte ledd annet punktum: Innrømme avgiftsfrihet for arv som tilfaller allmennyttig formål
-§ 24 tredje ledd annet punktum: Overføre en sak til en annen avgiftsmyndighet enn den regulære
-§ 24 tredje ledd tredje punktum: Gi nærmere forskrifter for avgiftsmyndigheten etter § 24 tredje ledd
-§ 25 åttende ledd: Fastsette skjema for melding om arv og gave
-§ 28 annet ledd: Gi forskrift om opplysningsplikt og å oppheve gjeldende forskrift
-§ 35 annet ledd: Omgjøre avgiftsmydighetens avgjørelser
-§ 38 første ledd: Inngå avtaler med den avgiftspliktige om verdsettelse
-§ 44 første punktum: Fastsette tilleggsavgift
-§ 45 første punktum: Godta avfinnelsesum