Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter forskrift om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven.

DatoFOR-1997-06-24-631
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 1521
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-01-10-14-§2
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter gol.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 24. juni 1997 med hjemmel i kgl.res. av 10. januar 1997 nr. 14 om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven § 2. 

Finansdepartementets myndighet etter forskrift om behandling av skatte- og avgiftskrav i forhold til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven fastsatt ved kgl.res. av 10. januar 1997 nr. 14 delegeres til Skattedirektoratet med virkning fra og med 1. juli 1997 for så vidt gjelder krav oppkreverne i skatteetaten har oppkreveransvar for.