Delvis ikrafttredelse av lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven). Delegering av myndighet.

DatoFOR-1997-06-27-641
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1530
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelL29.11.1996 nr. 73 § 25 jf § 3, LOV-1996-11-29-73-§4, LOV-1996-11-29-73-§6
Kunngjort
KorttittelDelvis ikrafttr. av postloven - delegering

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 27. juni 1997 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 25 og §§ 3, 4 og 6. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

Lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven), med unntak av § 17, trer i kraft fra 1. juli 1997.

II

Myndighet til å fastsette forskrifter med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) §§ 3, 4 og 6 delegeres til Samferdselsdepartementet.