Iverksetjing av lov 19. juni 1997 nr. 83 om endringar i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen m.m.

DatoFOR-1997-06-27-645
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1532
Ikrafttredelse01.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-83
Kunngjort
KorttittelIverksetj. av endr. i grunnskoleloven

Fastsett ved kgl.res. 27. juni 1997. Fremja av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. 

Endringane i §§ 7, 13 nr. 10 og 41 blir sette i verk 1. juli 1997, men likevel ikkje før Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen blir teke i bruk. Endringane i §§ 5 og 13 nr. 1 og nye § 13 nr. 4 og nr. 12 i lova blir sette i verk 1. juli 1997.