Delegering av Fiskeridepartementets myndighet til å dispensere for bruk av landnot i lov om saltvannsfiske m.v. § 4a annet ledd annet punktum.

DatoFOR-1997-06-27-708
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 1612
Ikrafttredelse27.06.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4a
Kunngjort
KorttittelDelegering etter saltvannsfiskeloven

Fastsatt av Fiskeridepartementet 27. juni 1997 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4a. 

Fiskeridepartementets myndighet etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v § 4a annet ledd annet punktum til å dispensere for bruk av landnot, delegeres til Fiskeridirektoratet.