Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter postloven § 18 og § 23.

DatoFOR-1997-07-17-1550
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 5
Ikrafttredelse17.07.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-73-§18, LOV-1996-11-29-73-§23
Kunngjort30.04.2002
Rettet08.05.2002
KorttittelDeleg. til PT etter postloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 17. juli 1997 med hjemmel i lov av 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 18 og § 23. 

Post- og teletilsynet delegeres myndighet til å føre tilsyn etter lov av 29. november 1996 nr. 73 om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven) § 18 og å treffe vedtak om tvangsmulkt etter § 23 i postloven. Myndighet til å fastsette forskrift om tilsyn og kontroll etter § 18 i postloven vil fortsatt tilligge Samferdselsdepartementet.