Delegering av myndighet til Kirkemøtet etter lov om Opplysningsvesenets fond § 6.

DatoFOR-1997-08-13-1546
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse13.08.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-33-§6, FOR-1996-06-07-531
Kunngjort03.08.2001
KorttittelDeleg. til Kirkemøtet etter Opplysningsfondslov

Fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 13. august 1997 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond § 6, jf. kgl.res. av 7. juni 1996 nr. 531. 

Kongens myndighet etter lov av 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond § 6, som er delegert til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet jf. kgl.res. av 7. juni 1996 nr. 531, delegeres videre til Kirkemøtet for fastsettelse av retningslinjer for disponeringen av den bevilgning fra Opplysningsvesenets fond som etter departementets bestemmelse, jf. lovens § 6, stilles til rådighet for Kirkemøtet v/Kirkerådet.