Delegering av myndighet til Planleggings- og samordningsdepartementet etter luftfartsloven §§ 16-1 til 16-5.

DatoFOR-1997-09-05-959
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1840
Ikrafttredelse05.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, LOV-1993-06-11-101-§16-2, LOV-1993-06-11-101-§16-3, LOV-1993-06-11-101-§16-4, LOV-1993-06-11-101-§16-5
Kunngjort
KorttittelDelegering til PSD etter luftfartsloven

Fastsatt ved kgl.res. 5. september 1997 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1, § 16-2, § 16-3, § 16-4 og § 16-5. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Planleggings- og samordningsdepartementet tildeles myndighet til å fastsette bestemmelser til gjennomføring og utfylling av EØS-avtalen Vedlegg XIII, kapittel VI - Sivil luftfart pkt. 65, Rfo (EØF) nr. 2409/92 av 23. juli 1992 om takster og rater i lufttrafikk, jf. forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område § 1 pkt. 6 fastsatt med hjemmel i luftfartslovens §§ 16-1 til 16-5.