Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter selskapsskatteloven § 9-2 til å gi forskrift til selskapsskatteloven § 1-7 til § 1-9.

DatoFOR-1997-09-08-964
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 1847
Ikrafttredelse08.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-20-65-§9-2
Kunngjort
KorttittelDelegering til Skattedir. etter selsktl.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 8. september 1997 med hjemmel i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven) § 9-2. 

Finansdepartementet delegerer myndighet etter selskapsskatteloven § 9-2 til å gi forskrift til selskapsskatteloven §§ 1-7 til 1-9 til Skattedirektoratet.