Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov om kjøttproduksjon § 1 og § 20.

DatoFOR-1997-09-12-1549
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 13
Ikrafttredelse12.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-01-10-9-§1, LOV-1997-01-10-9-§20, FOR-1996-10-10-997-§2
Kunngjort02.11.2001
KorttittelDeleg. myndighet til SNT, kjøttproduksjonsloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. september 1997 med hjemmel i lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 1 og § 20. 

Landbruksdepartementets myndighet etter lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 1 og § 20 til å fastsette endringer som følge av endringsforordninger i forskrift av 10. oktober 1996 nr. 997 om maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse § 2 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn.