Delegering av myndighet til å endre instruksen for rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

DatoFOR-1997-09-19-1015
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1997 1904
Ikrafttredelse19.09.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1982-01-08-8713
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til FID

Fastsatt ved kgl.res. 19. september 1997. Fremmet av Fiskeridepartementet. 

Fiskeridepartementet gis fullmakt til å endre instruks av 8. januar 1982 nr. 8713 for rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.