Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter bustadoppføringslova.

DatoFOR-1997-10-03-1073
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 1987
Ikrafttredelse03.10.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-43-§64
Kunngjort
KorttittelDelegering til BFD etter bustadoppføringslova

Fastsatt ved kgl.res. 3. oktober 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) § 64 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) § 64 tredje ledd delegeres til Barne- og familiedepartementet.