Delegering av Finansdepartementets myndighet etter lov om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 fjerde ledd, § 23-2 siste ledd og § 24-6 første og annet ledd.

DatoFOR-1997-11-18-1168
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2094
Ikrafttredelse18.11.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§3-15, LOV-1997-02-28-19-§23-2, LOV-1997-02-28-19-§24-6
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter folketrygdloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 18. november 1997 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 fjerde [nå femte] ledd, § 23-2 siste ledd og § 24-5 første og annet ledd. 

Finansdepartementet delegerer forskriftsmyndighet til Skattedirektoratet etter lov av 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 3-15 fjerde [nå femte] ledd, § 23-2 siste ledd og § 24-5 [ nå § 24-6 ] første og annet ledd.