Delegering av myndighet til å foreta endringer i tjenesteordning og tilsettingsforskrift for fengselsprester.

DatoFOR-1997-11-20-1177
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 1997 2103
Ikrafttredelse20.11.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§16, LOV-1996-06-07-31-§34, LOV-1983-03-04-3
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til KKD

Hjemmel: Fastsatt ved Regjeringens res. 20. november 1997 med hjemmel i Grunnloven § 16, lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke § 34 og lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bemyndiges til å foreta endringer i forskrift om tilsetting av fengselsprest og tjenesteordning for fengselsprester.