Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om naturskadeforsikring § 4 tredje ledd.

DatoFOR-1997-11-28-1245
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1997 2157
Ikrafttredelse28.11.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-70-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter naturskadeforsikringsloven

Fastsatt ved kgl.res. 28. november 1997 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring § 4 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Finans- og tolldepartementet gis myndighet til å fastsette forskrift om at Norsk Naturskadepool skal utarbeide totalregnskap for virksomheten.