Ikrafttredelse av lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven). Overføring av myndighet etter eierseksjonsloven §§ 7, 9 og 10.

DatoFOR-1997-12-05-1256
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1997 2166
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endretFOR-2014-04-11-533
EndrerLOV-1997-05-23-31
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-05-23-31-§7, LOV-1997-05-23-31-§9, LOV-1997-05-23-31-§10, LOV-1997-05-23-31-§46
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av eierseksjonsloven. Delegering

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 5. desember 1997. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 533. 

1. Lov 23. mai 1997 nr. 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven) trer i kraft 1. januar 1998.

2. Den myndighet som i eierseksjonsloven §§ 7, 9 og 10 er tillagt departementet, legges til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.