Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 4-2 nr. 7 til å gi forskrift vedrørende forhåndsutfylt selvangivelse.

DatoFOR-1997-12-05-1260
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2193
Ikrafttredelse05.12.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter ligningsloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 5. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 nr. 7. 

Finansdepartementets myndighet etter ligningloven § 4-2 nr. 7 til å gi forskrift vedrørende forhåndsutfylt selvangivelse delegeres til Skattedirektoratet.