Delegering av Finansdepartementets myndighet til Skattedirektoratet etter lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 og kgl.res. av 3. februar 1989 nr. 74 til å gi forskrift vedrørende bokføring og inntektslegitimasjon for frisører mv.

DatoFOR-1997-12-09-1264
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2196
Ikrafttredelse09.12.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§5-2, FOR-1989-02-03-74
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter ligningsloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 9. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 og kgl.res. av 3. februar 1989 nr. 74 om delegering av myndighet etter lov om ligningsforvaltning til Finans- og tolldepartementet. 

Med hjemmel i ligningsloven § 5-2 og kgl.res. av 3. februar 1989 nr. 74 delegerer Finansdepartementet sin myndighet til å gi, endre og oppheve forskrift om bokføring og inntektslegitimasjon for frisører mv til Skattedirektoratet.