Ikrafttredelse av kapittel II i lov 19. august 1994 nr. 57 om registrering av fritids- og småbåter. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1997-12-12-1295
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1997 2259
Ikrafttredelse01.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-08-19-57
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av småbåtregisterloven kapittel II

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 1997. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Lov 19. august 1994 nr. 57 om registrering av fritids- og småbåter kapittel II trer i kraft fra 1. januar 1998.

II

Myndighet tillagt departementet i lov 19. august 1994 nr. 57 om registrering av fritids- og småbåter legges til Finansdepartementet.