Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn etter fiskesykdomsloven § 7, § 8, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 27.

DatoFOR-1997-12-24-4280
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1997 2313
Ikrafttredelse24.12.1997
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-54-§7, LOV-1997-06-13-54-§8, LOV-1997-06-13-54-§22, LOV-1997-06-13-54-§23, LOV-1997-06-13-54-§24, LOV-1997-06-13-54-§25, LOV-1997-06-13-54-§27
Kunngjort
KorttittelDelegering etter fiskesykdomsloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet 24. desember 1997 med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) § 7, § 8, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 27. 

Departementets myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lov av 13. juni 1997 nr. 54 om tiltak mot sykdom hos fisk og andre akvatiske dyr (fiskesykdomsloven) § 7, § 8, § 22, § 23, § 24, § 25 og § 27 delegeres herved til Statens dyrehelsetilsyn.

Det forutsettes at myndigheten, der det er naturlig, delegeres videre ut til fylkesveterinær og/eller distriktsveterinær.