Delegering av fullmakt til Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet etter lov om utdanningsstøtte til elever og studenter.

DatoFOR-1998-01-23-73
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertAvd I 1998 150
Ikrafttredelse23.01.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-04-26-21-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering til KUF etter utdanningsstøttelova

Fastsett ved kgl.res. 23. januar 1998 med heimel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd. Fremja av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. 

Fullmakt til å fastsetje forskrift etter lov 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd blir delegert til Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Fullmakta blir avgrensa til å fastsetje unntak frå den allmenne aldersgrensa på 19 år.