Delegering av myndighet etter lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 48 femte ledd til Skattedirektoratet.

DatoFOR-1998-03-31-310
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1998 428
Ikrafttredelse01.04.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§48
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter skatteloven

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 31. mars 1998 med hjemmel i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 48 femte ledd. 

Finansdepartementet delegerer til Skattedirektoratet med virkning fra 1. april 1998 sin myndighet etter § 48 femte ledd i lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven) av 18. august 1911 nr 8.

Myndigheten som delegeres til Skattedirektoratet omfatter departementets kompetanse til etter søknad å treffe vedtak om at utbyttet av ekstraordinær hogst på grunn av naturkatastrofe skal kunne fordeles til skattlegging over flere år.