Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å samtykke i delegering av formannskapets myndighet til skatteutvalget etter skattebetalingsloven § 42 nr. 1 fjerde punktum.

DatoFOR-1998-05-29-563
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1998 653
Ikrafttredelse01.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1952-11-21-2-§42
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter skattebetalingsl.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 29. mai 1998 med hjemmel i lov av 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt § 42 nr. 1. 

Finansdepartementets myndighet etter skattebetalingsloven § 42 nr. 1 fjerde punktum til etter søknad fra formannskapet å samtykke i delegering av formannskapets myndighet til skatteutvalget, delegeres til Skattedirektoratet fra og med 1. juli 1998.