Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov om skytevåpen og ammunisjon m.v.

DatoFOR-1998-06-05-572
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1998 660
Ikrafttredelse05.06.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-06-09-1-§2, LOV-1961-06-09-1-§6a, LOV-1961-06-09-1-§7, LOV-1961-06-09-1-§10, LOV-1961-06-09-1-§27a
Kunngjort
KorttittelDelegering til JD etter våpenloven

Fastsatt ved kgl. res. 5. juni 1998 med hjemmel i lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. § 2 annet ledd, § 6a, § 7 fjerde ledd, § 10 tredje ledd og § 27a. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndighet til å gi forskrifter etter lov av 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven) § 2 annet ledd, § 6a, § 7 fjerde ledd, § 10 tredje ledd og § 27a legges til Justisdepartementet.