Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Fiskeridepartementet.

DatoFOR-1998-06-18-585
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertAvd I 1998 719
Ikrafttredelse18.06.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-18-38, LOV-1947-06-27-9, LOV-1966-12-16-9, LOV-1988-04-29-21
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til AAD og FID

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 18. juni 1998 med hjemmel i lov av 18. juni 1998 nr. 38 om endringar i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd, lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting, lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

De fullmakter som er gitt i henhold til lov av 18. juni 1998 nr. 38 om endringar i lov av 28. februar 1998 nr. 19 om folketrygd, lov av 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting, lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten og lov av 29. april 1988 nr. 21 om ferie legges til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, herunder fullmakten til å gi overgangsregler. Unntatt er fullmakten etter lov om folketrygd § 4-18 andre ledd, som legges til Fiskeridepartementet.