Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven).

DatoFOR-1998-07-17-1555
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 2345
Ikrafttredelse17.07.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-07-17-56-§1-1, LOV-1998-07-17-56-§1-5, LOV-1998-07-17-56-§1-7, LOV-1998-07-17-56-§2-2, LOV-1998-07-17-56-§3-4, LOV-1998-07-17-56-§3-7, LOV-1998-07-17-56-§8-1, LOV-1998-07-17-56-§8-2, LOV-1998-07-17-56-§8-3, LOV-1998-07-17-56-§10-1, LOV-1998-07-17-56-§10-2, LOV-1998-07-17-56-§10-3
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter regnskapsloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. juli 1998 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 1-1 annet ledd, § 1-5, § 1-7 første ledd, § 2-2 fjerde ledd, § 3-4 første ledd, § 3-7 første og fjerde ledd, § 8-1 annet ledd, § 8-2 annet og tredje ledd, § 8-3 første ledd, § 9-1 (nå § 10-1), § 9-2 (nå § 10-2) og § 9-3 (nå § 10-3) sjuende ledd. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finans- og tolldepartementet:

-§ 1-1 annet ledd om lovens anvendelse for Norges økonomiske sone og for Svalbard, Jan Mayen og bilandene samt om adgang til å fastsette særlige regler under hensyn til forholdene der.
-§ 8-2 annet ledd om føring av Regnskapsregisteret
-§ 9-3 sjuende ledd om overgangsbestemmelser.

«Departementet» skal i følgende bestemmelser forstås som «Finans- og tolldepartementet»:

-§ 1-5
-§ 1-7 første ledd
-§ 2-2 fjerde ledd
-§ 3-4 første ledd første punktum
-§ 3-7 første ledd annet punktum og fjerde ledd
-§ 8-1 annet ledd første punktum
-§ 8-2 tredje ledd første og annet punktum
-§ 8-3 første ledd
-§ 9-1
-§ 9-2 tredje punktum.