Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter likestillingsloven § 3 fjerde ledd.

DatoFOR-1998-07-17-738
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertAvd I 1998 1058
Ikrafttredelse24.09.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-06-09-45-§3 jf. LOV-2013-06-21-59-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering til BFD etter likestillingsloven

Fastsatt ved kgl. res. 17. juli 1998 etter lov av 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene § 3 fjerde ledd. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 

Kompetanse til å endre forskrift av 17. juli 1998 nr. 622 om særbehandling av menn delegeres til Barne- og familiedepartementet.