Delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 28 første ledd jf. tredje ledd.

DatoFOR-1998-10-02-927
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1998 1309
Ikrafttredelse02.10.1998
Sist endretFOR-2013-01-17-61
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§28
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forvaltningsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 2. oktober 1998 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 første ledd jf. tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 29 aug 2003 nr. 1093, 17 jan 2013 nr. 61. 

I forbindelse med ny forskrift om medisinske krav for tjenestemenn som utfører lokal flygeinformasjonstjeneste overføres i medhold av forvaltningsloven § 28 første ledd jf. tredje ledd myndighet som klageorgan til Helsedirektoratet.

0Endret ved forskrifter 29 aug 2003 nr. 1093 (i kraft 1 sep 2003), 17 jan 2013 nr. 61.