Delegering av myndighet til Oljedirektoratet til å innhente data for bruk i forbindelse med nasjonalbudsjettet

DatoFOR-1998-10-15-4808
DepartementOlje- og energidepartementet
Publisert
Ikrafttredelse15.10.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72-§10-4
Kunngjort
KorttittelDeleg. myndighet til Oljedir., nasjonalbudsj.

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 15. oktober 1998 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-4 første ledd. 

Delegering av myndighet til Oljedirektoratet til å innhente data fra operatørselskapene for bruk i forbindelse med nasjonalbudsjettet, som ved lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-4 første ledd er lagt til departementet, ble i telefaks 15. oktober 1998 opprettholdt.