Delegering av myndighet etter lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.

DatoFOR-1998-11-27-1095
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1998 1710
Ikrafttredelse27.11.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47
Kunngjort
KorttittelDelegering etter fritids- og småbåtloven

Fastsatt ved kgl. res. 27. november 1998 med hjemmel i lov av 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 2, unntatt myndigheten etter § 2 fjerde ledd, delegeres til Finans- og tolldepartementet.
2.Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 3 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.
3.Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38 delegeres til Finans- og tolldepartementet for så vidt gjelder bestemmelser som utfyller og gjennomfører loven kapittel 2.
4.Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 38 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet for så vidt gjelder bestemmelser som utfyller og gjennomfører loven kapittel 3.