Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om fritids- og småbåter kapittel 3

DatoFOR-1998-12-01-4532
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse01.12.1998
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§22, LOV-1998-06-26-47-§24, LOV-1998-06-26-47-§25, LOV-1998-06-26-47-§26, FOR-1998-11-27-1095
Kunngjort
KorttittelDelegering etter fritids- og småbåtloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 1. desember 1998 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 22, § 24, § 25 og § 26, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238. 

Nærings- og fiskeridepartementets myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 3, jf. kgl.res. 27. november 1998 nr. 1095, delegeres til Sjøfartsdirektoratet.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.