Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7.

DatoFOR-1998-12-10-1568
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse10.12.1998
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-16-20-§7
Kunngjort05.04.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Sjøfartsdirektoratet

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 10. desember 1998 med hjemmel i lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7. 

Departementet delegerer med dette myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov av 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar § 7, hvoretter departementet ved forskrift kan gi nærmere regler for gjennomføring av loven.