Delegering av myndighet etter forskrift om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner.

DatoFOR-1998-12-22-1452
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 1998 2353
Ikrafttredelse01.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-02-23-9-§2, LOV-1996-02-23-9-§4, FOR-1998-09-11-870-§9, FOR-1998-09-11-870-§14
Kunngjort
KorttittelDelegering til FO, internasj. fredsop.

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 22. desember 1998 med hjemmel i forskrift 11. september 1998 nr. 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner § 9 annet punktum og § 14 annet ledd annet punktum. 

Forsvarsdepartementets myndighet etter forskrift 11. september 1998 nr. 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner § 9 delegeres til Forsvarets overkommando.

Forsvarsdepartementets myndighet etter forskrift 11. september 1998 nr. 870 om tjenestegjøring i internasjonale fredsoperasjoner § 14 annet ledd delegeres til Forsvarssjefen. Forsvarssjefen kan delegere myndigheten videre til de respektive våpengreners generalinspektører.

Delegeringsvedtaket her trer i kraft fra og med 1. januar 1999.