Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

DatoFOR-1999-01-15-21
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 61
Ikrafttredelse15.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-15-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter revisorloven

Fastsatt ved kgl. res. 15. januar 1999 med hjemmel i lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven). Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Finansdepartementet:

-§ 1-1 fjerde ledd om lovens anvendelse på Svalbard.
-§ 11-2 om tidspunkt for ikrafttredelse. 

«Departementet» skal i følgende bestemmelser forstås som «Finansdepartementet»:

-§ 3-2 fjerde ledd
-§ 3-3 fjerde ledd annet punktum
-§ 3-3 syvende ledd
-§ 3-5 annet ledd første punktum
-§ 3-6 annet ledd
-§ 3-7 første ledd nr. 1 og 4
-§ 4-2 fjerde ledd annet punktum
-§ 4-7 tredje ledd annet punktum
-§ 5-5 tredje punktum
-§ 10-2 første punktum
-§ 10-5
-§ 11-1 tredje ledd.