Delegering av myndighet etter lov om kringkasting.

DatoFOR-1999-02-11-207
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1999 564
Ikrafttredelse15.02.1999
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-1
Kunngjort
KorttittelDelegering etter kringkastingsloven

Fastsatt av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet, 11. februar 1999 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 annet ledd. Endret 25 mars 2002 nr. 376. 

Kultur- og kirkedepartementet delegerer til Statens medieforvaltning myndigheten til å gi konsesjon til drift av riksdekkende digital radio.

Delegeringsvedtaket her trer i kraft fra og med 15. februar 1999. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).