Delegering av myndigheit etter lov om utdanningsstøtte til elever og studenter.

DatoFOR-1999-03-05-241
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1999 596
Ikrafttredelse05.03.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-04-26-21-§11
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om utdanningsstøtte

Fastsett ved kgl. res. 5. mars 1999 med heimel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 11. Fremja av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. 

Myndigheit til å oppnemne medlemmer med personlege varamedlemmer til styret for Statens lånekasse for utdanning og til å fastsetje kven som skal vere leiar og nestleiar i styret vert delegert til Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.