Delegering av myndighet etter lov om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar.

DatoFOR-1999-03-12-242
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 1999 597
Ikrafttredelse01.04.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-06-26-8-§2, LOV-1953-06-26-8-§3, LOV-1953-06-26-8-§4, LOV-1953-06-26-8-§6, LOV-1953-06-26-8-§7, LOV-1953-06-26-8-§11
Kunngjort
KorttittelDel. etter lov om forsvarsviktige oppfinnelser

Fastsatt ved kgl. res. 12. mars 1999 med hjemmel i lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar § 2, § 4, § 6, § 7 og § 11. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Den myndighet som tilligger Kongen etter lov av 26. juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar, delegeres til Forsvarsdepartementet med virkning fra 1. april 1999. Forsvarsdepartementet kan delegere myndigheten videre, med unntak av myndigheten til å gi bestemmelser som nevnt i lovens § 2 første ledd tredje punktum.