Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter petroleumsskatteloven.

DatoFOR-1999-04-16-389
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 946
Ikrafttredelse16.04.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-06-13-35-§8
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl. res. 16. april 1999 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 8. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 8 delegeres til Finans- og tolldepartementet.