Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov av 23. april 1999 nr. 20 om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v.

DatoFOR-1999-04-23-426
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 1069
Ikrafttredelse23.04.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-04-23-20
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov 1999:20, (endr. i emegll.)

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 23. april 1999 med hjemmel i lov av 23. april 1999 nr. 20 om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov av 23. april 1999 nr. 20 om endringer i eiendomsmeglingsloven m.v. romertall X første ledd delegeres til Finans- og tolldepartementet.

II

Med departementet menes Finans- og tolldepartementet i følgende bestemmelser:

-Lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-3 nytt tredje ledd
-Lovvedtaket romertall X annet ledd.