Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om finansinstitusjoner og finansieringsvirksomhet § 2-2 annet ledd nr. 6.

DatoFOR-1999-05-07-434
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 1108
Ikrafttredelse07.05.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-2
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter finansieringsloven

Fastsatt ved kgl.res. 7. mai 1999 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansinstitusjoner og finansieringsvirksomhet § 2-2 annet ledd nr. 6. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 annet ledd nr. 6 delegeres til Finansdepartementet.