Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a.

DatoFOR-1999-05-07-435
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1999 1108
Ikrafttredelse07.05.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§5, LOV-1936-07-10-6-§5a,
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter jordbruksvareloven

Fastsatt ved kgl.res. 7. mai 1999 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 § 5 og § 5a til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

De fullmakter Kongen er gitt i henhold til lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, delegeres til Landbruksdepartementet.