Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov av 21. mai 1999 nr. 28 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner m.v. til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning).

DatoFOR-1999-05-21-500
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 1118
Ikrafttredelse21.05.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-05-21-28
Kunngjort
KorttittelDelegering etter endringslov til vphl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. mai 1999 med hjemmel i lov av 21. mai 1999 nr. 28 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner m.v. til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning). Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 21. mai 1999 nr. 28 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (begrensninger i adgangen for ansatte i finansinstitusjoner m.v. til å foreta handel i finansielle instrumenter for egen regning) romertall VII til å sette loven i kraft delegeres til Finans- og tolldepartementet.

Med departementet menes Finans- og tolldepartementet i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel ny § 2a-1.