Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov av 18. februar 1999 nr. 7 om endringer i lov om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner.

DatoFOR-1999-06-04-569
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 1999 1407
Ikrafttredelse04.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-02-18-7
Kunngjort
KorttittelDel. etter endringslov til militærnekterloven

Fastsatt ved kgl.res. 4. juni 1999 med hjemmel i lov av 18. februar 1999 nr. 7 om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 18. februar 1999 nr. 7 om endringer i lov av 19. mars 1965 nr. 3 om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner til å fastsette overgangsbestemmelser for gjennomføring av loven delegeres til Justis- og politidepartementet.