Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap § 8 annet punktum.

DatoFOR-1999-06-18-666
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1999 1484
Ikrafttredelse09.08.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-06-18-42-§8
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SD etter Postbanken AS-loven

Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 1999 med hjemmel i lov av 18. juni 1999 nr. 42 om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap § 8 annet ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Myndigheten til å gi overgangsregler i medhold av lov av 18. juni 1999 nr. 42 om omdanning av Postbanken BA til aksjeselskap § 8 annet punktum delegeres til Samferdselsdepartementet.