Ikrafttredelse av lov av 18. juni 1999 nr. 41 om endringer i regnskapsloven m.v. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1999-06-18-985
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 2210
Ikrafttredelse18.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-06-18-41
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1999:41 (endr. i rskl.)

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 18. juni 1999 med hjemmel i lov av 18. juni 1999 nr. 41 om endringer i regnskapsloven m.v. romertall V. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Lov av 18. juni 1999 nr. 41 om endringer i regnskapsloven m.v. romertall I, II og III trer i kraft straks.

Kongens myndighet til å sette i kraft lovvedtakets øvrige bestemmelser delegeres til Finans- og tolldepartementet.

II

Kongens myndighet til å gi overgangsbestemmelser etter lovvedtaket romertall V annet ledd delegeres til Finans- og tolldepartementet.