Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

DatoFOR-1999-06-25-706
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1999 1575
Ikrafttredelse25.06.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-15-2
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter revisorloven

Fastsatt ved kgl.res. 25. juni 1999 med hjemmel i lov av 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven). Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

I revisorloven § 3-6 første ledd skal «departementet» forstås som «Finansdepartementet».