Delegering av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn etter lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon.

DatoFOR-1999-07-08-866
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 1999 2028
Ikrafttredelse12.07.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-01-10-9-§16, LOV-1997-01-10-9-§20
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SNT etter kjøttproduksjonsloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet 8. juli 1999 med hjemmel i lov av 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 16 annet og tredje ledd, jf. § 20. 

Landbruksdepartementets myndighet etter lov 10. januar 1997 nr. 9 om kjøttproduksjon § 16 annet og tredje ledd jf. § 20 delegeres til Statens næringsmiddeltilsyn.

Delegeringen omfatter kun myndighet til å fastsette forskrifter om beskyttelsestiltak av hensyn til folkehelsen, jf. EØS-avtalens vedlegg I, del I, Innledende del pkt. 3.

Delegeringen av myndighet til Statens næringsmiddeltilsyn skal ha virkning fra 12. juli 1999.