Delegering av myndighet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) til Olje- og energidepartementet

DatoFOR-1999-08-20-949
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertAvd I 1999 2126
Ikrafttredelse20.08.1999
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4a, LOV-1976-06-11-79-§5, LOV-1976-06-11-79-§6, LOV-1976-06-11-79-§8, LOV-1976-06-11-79-§8a, LOV-1976-06-11-79-§13
Kunngjort
KorttittelDelegering til OED etter produktkontrolloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. august 1999 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4a, § 5, § 6, § 8, § 8a og § 13. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 1 okt 2010 nr. 1310, 19 des 2013 nr. 1757. 

1.Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4a, § 5, § 6, § 8, § 8a og § 13 delegeres til Olje- og energidepartementet.
2.Tildelingen av myndighet til Olje- og energidepartementet etter § 4a, § 5, § 6, § 8, § 8a og § 13 kommer i tillegg til og gjør ingen endring i den myndighet som tidligere er tildelt Klima- og miljødepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
0Endret ved vedtak 1 okt 2010 nr. 1310, 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).