Delegering av Fiskeridepartementets myndighet etter forskrift om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1.

DatoFOR-1999-09-01-1001
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1999 2315
Ikrafttredelse01.09.1999
Sist endret
EndrerFOR-1997-07-17-794
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1977-06-03-6-§3 jf LOV-1976-12-17-91-§1, FOR-1978-04-28-20-§1 jf LOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort
KorttittelDel. til Fiskeridirektoratet, fiske ved Svalbard

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Fiskeridepartementet 1. september 1999 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1.

I

Fiskeridepartementets myndighet til å fastsette forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene etter forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1 delegeres til Fiskeridirektoratet.

II

Fiskeridepartementets vedtak av 17. juli 1997 nr. 794 om delvis delegering av Fiskeridepartementets myndighet, oppheves.